Ouders

Welkom op de website van Sentimens, Integratieve Jongerentherapie. Op deze site vindt u allerlei informatie over de therapie, de therapeut, de gang van zaken en de praktijk. Neem gerust een kijkje! Overal waar u ‘ouders’ leest, bedoel ik ouder(s) / verzorger(s). Ik ben me bewust van het feit dat jongeren opgroeien in diverse samenstellingen en omstandigheden en dat mensen met verschillende rollen belangrijk zijn. Om ervoor te zorgen dat de site prettig leesbaar is, heb ik gekozen voor ‘ouders’.

Integratieve Jongerentherapie is een kortdurende vorm van psychotherapie voor jongeren, pubers en jongvolwassenen. Met ‘integratief’ wordt bedoeld dat er op een integratieve manier een diagnose wordt gesteld en het probleem / de klacht in kaart wordt gebracht. Er worden verschillende modellen gebruikt voor de diagnostiek en het behandelplan om zo goed mogelijk aan te sluiten bij het oorspronkelijke probleem. Bovendien wordt er gekeken naar uw kind als geheel. Het probleem staat niet op zich maar is een deel van het geheel. Kwaliteiten en talenten van u of uw kind worden tijdens de therapie geactiveerd om het probleem aan te pakken. U of uw kind wordt door mij gecoacht en begeleid om ervoor te zorgen dat hij of zij in zijn of haar eigen kracht staat en het gevoel krijgt er te mogen zijn. Vanuit kracht kan u of uw kind problemen aangaan en indien nodig oplossen. Niet alle problemen zijn op te lossen, maar dan kan een manier vinden om er mee om te gaan ook helpend zijn. Naast hulp voor de jongeren zelf, begeleid ik ook ouders die aanlopen tegen problemen bij de opvoeding van hun kind.

Als u meer informatie wilt dan kunt u uiteraard vrijblijvend bellen. Ook kunnen we een afspraak maken voor een oriënterend gesprek. Laat dan een bericht achter via ‘Contact’ (link naar pagina ‘Contact).

Add Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *