Integratieve therapie is een kortdurende vorm van psychotherapie voor pubers en (jong)volwassenen. Met ‘integratief’ wordt bedoeld dat er een beeld wordt gevormd waarin de verschillende variabelen van de cliënt mee worden genomen. Op die manier wordt het probleem / de klacht zo compleet mogelijk in kaart gebracht. Er worden verschillende modellen gebruikt voor de diagnostiek en het behandelplan om zo goed mogelijk aan te sluiten bij het oorspronkelijke probleem en de persoonlijkheid van de cliënt. Tijdens het in kaart brengen van de oorzaak en klacht wordt rekening gehouden met de volgende variabelen:

* Emotioneel
* Fysiek
* Cognitief
* Gedragsmatig
* Sociaal
* Spiritueel

Andere kenmerken van de Integratieve therapie zijn dat het probleem- én oplossingsgericht is, doelgericht, symptoom en oorzaak worden aangepakt, de cliënt is zelf verantwoordelijk en heeft een actieve positie, de therapeut is directief op procesniveau en non-directief op de inhoud, utilisatie van hulpbronnen, ervaringsgericht en directe verandering en er wordt gestreefd naar een gelijkwaardige relatie tussen therapeut en cliënt.

Er wordt bovendien gekeken naar de persoon als geheel. Het probleem staat niet op zich maar is een deel van het geheel. Kwaliteiten en talenten van ieder individu worden tijdens de therapie geactiveerd om het probleem aan te pakken. Ik zorg als therapeut voor coaching en begeleiding om kwaliteiten te activeren. Ouders worden bij jongeren (indien nodig) intensief betrokken bij het proces.