De therapie begint met een intakegesprek. Afhankelijk van de situatie, de vraag en de wens is de betreffende jongere al dan niet (gedeeltelijk) aanwezig bij het intakegesprek. Na het intakegesprek wordt de klacht in kaart gebracht en een hypothetische diagnose gesteld. Naar aanleiding van deze hypothetische diagnose wordt een voorlopig behandelplan gemaakt. Daarna volgt een aantal sessies met de jongere. De eerste sessie zal vooral in het teken staan van kennismaking en het opbouwen van een vertrouwensrelatie. Vervolgens ga ik aan de slag met het behandelplan. Gedurende de behandeling stem ik voortdurend af op mijn cliënt. Hierdoor is het behandelplan een flexibel plan wat ruimte laat voor aanpassingen hoewel de hypothetische diagnose al snel wordt omgezet naar de daadwerkelijke werkdiagnose. Na een aantal sessies plan ik een voortgangsgesprek met ouders. Dit om het proces van hun kind te bespreken en om evt. te bespreken wat ouders kunnen doen ten gunste van het proces. Daarna vindt er naar wens en behoefte verdere behandeling plaats. Uiteindelijk wordt de behandeling afgesloten met een gesprek met ouders en mijn cliënt.

De inhoud van de sessies worden afgestemd op de jongere en zijn/haar behoefte en wensen. Zo kan het zijn dat mijn cliënt het prettig vindt om over problemen te praten maar ik ontmoet ook jongeren die het prettig vinden om de natuur in te gaan, creatief bezig te zijn of te schrijven. Hier is ruimte voor. Het gaat erom dat mijn cliënt zich prettig voelt en dat er vertrouwen is. Dat is de basis voor een succesvolle behandeling.

Als therapeut los ik niet het probleem van mijn cliënt op. Ik coach, begeleid en bied steun. Door jongeren en ouders in hun eigen kracht te zetten, geloof ik dat eenieder zelf in staat is om problemen aan te pakken. Dit proces zorgt voor persoonlijke groei en verbinding. Momenteel ben ik nog in opleiding. Dit betekent dat ik onder supervisie sta bij een van de supervisors van de Nederlandse Academie voor Psychotherapie, te Amsterdam. Ik word intensief begeleid door ervaren therapeuten. Mijn supervisors worden betrokken bij al mijn cliënten en geven mij feedback.