Allereerst plannen we een intakegesprek. Afhankelijk van de situatie, de vraag en de wens, spreken we af of uw kind al dan niet (gedeeltelijk) bij het gesprek aanwezig zal zijn. Na het intakegesprek breng ik het probleem in kaart en maak ik een behandelplan. Na het gesprek met u als ouders heb ik een aantal sessies met uw kind. De eerste sessie met uw kind zal vooral in het teken staan van kennismaking en het opbouwen van een vertrouwensrelatie. Vervolgens ga ik aan de slag met het behandelplan. Gedurende de behandeling stem ik voortdurend af op uw kind. Hierdoor is het behandelplan een flexibel plan wat ruimte laat voor aanpassingen. Na een aantal sessies plannen we wederom een gesprek met u. Dit om het proces van uw kind te bespreken en om evt. te bespreken wat u kunt doen voor uw kind. Daarna vindt er naar wens en behoefte verdere behandeling plaats. Uiteindelijk sluiten we de behandeling af met een gesprek met u, uw kind en mij als therapeut.

De inhoud van de sessies worden afgestemd op uw kind en zijn/haar behoefte en wensen. Zo kan het zijn dat uw kind het prettig vindt om over problemen te praten maar ik ontmoet ook jongeren die het prettig vinden om de natuur in te gaan, creatief bezig te zijn of te schrijven. Hier is ruimte voor. Het gaat erom dat uw kind zich prettig voelt en dat er vertrouwen is. Dat is de basis voor een succesvolle behandeling.

Belangrijk voor u om te weten is dat ik niet het probleem van uw kind of u ga oplossen. Ik coach, begeleid en biedt steun. Door jongeren en ouders in hun eigen kracht te zetten, geloof ik dat een ieder zelf in staat is om problemen aan te pakken. Dit proces zorgt voor persoonlijke groei en verbinding. Momenteel ben ik nog in opleiding. Dit betekent dat ik onder supervisie sta bij één van de supervisors van de Nederlandse Academie voor Psychotherapie, te Amsterdam. Ik word intensief begeleid door ervaren therapeuten. Mijn supervisors worden betrokken bij al mijn cliënten en geven mij feedback.