Jongeren: Vergoeding vanuit de gemeente (Nieuwe Wet Jeugdzorg en WMO)
Val je onder de Jeugdwet ( tot 18 jaar ) of WMO en woon je in Berkelland, Winterswijk, Oost Gelre of Twente? Dan kan de behandeling worden vergoed vanuit de gemeente. De huisarts, jeugdarts, kinderarts of professional uit het gebiedsteam van de gemeente dient te verwijzen naar Sentimens praktijk voor Integratieve therapie. Voor meer informatie over de Voormekaar-teams, wijkteams of ondersteuningsteams zie:

Gemeente Berkelland

Oost Gelre en Winterswijk

Gemeente Twente

Ben je 18 jaar of ouder en kom je niet in aanmerking voor de WMO, dan is het uurtarief € 90,00. Hiervan wordt afhankelijk van je verzekering een deel vergoedt vanuit de aanvullende verzekering. Kijk hiervoor naar het schema om te zien wat jouw verzekering dekt.

Na een sessie krijg je een factuur, ik wil je vragen deze binnen 14 dagen te betalen.

Is dit financieel niet haalbaar en kan je hierdoor geen hulp krijgen neem dan contact op en geef dit aan. Er is altijd één plek beschikbaar voor gereduceerd tarief.

Wanneer je een afspraak wilt annuleren of verzetten dien je dit minimaal 24 uur van te voren telefonisch of per mail te laten weten, anders worden de kosten alsnog in rekening gebracht.

De gemaakte kosten voor de coaching/therapie kun je aanvoeren als bijzondere ziektekosten bij de jaarlijkse inkomstenbelastingaangifte.