I-Nova Zorg: Een krachtig samenwerkingsverband
I-Nova Zorg is een nieuwe coöperatie bestaande uit 5 leden en 12 samenwerkende zorgorganisaties uit de Achterhoek die op een integrale manier samenwerken. Samen bundelen zij hun expertise op het gebied van begeleiding, behandeling, ambulante spoedhulp en wonen. Vanaf 1 juli is deze coöperatie een gegunde aanbieder in de Achterhoek actief voor ambulante spoedhulp, jeugdhulp, WMO en wonen.
De unieke mix van verschillende organisaties zorgt ervoor dat er een snelle overgang mogelijk is op verschillende disciplines. Denk hierbij aan de inzet van begeleiding na een spoedhulptraject of het afschalen van behandeling naar begeleiding. Er is sneller toegang tot elkaars kennis en er kan sneller geschakeld worden als het gaat om passende hulp en betere dienstverlening voor de cliënt.

Wat biedt I-Nova Zorg?
I-Nova Zorg is er voor complexe opvoed vraagstukken, ambulante begeleiding, arbeidsmatige dagbesteding, specialistische GGZ en beschermd wonen. Dit doen we samen met onderwijs, sociale dienst, het UWV, jeugdbescherming en huisvesting coöperaties. Verwijzers kunnen met cliënten en hun omgeving terecht bij één loket voor jeugdhulp, WMO en Wonen. Daarnaast biedt I-Nova Zorg ook een breed aanbod als het gaat om de jeugdigen en hun ouders of het hele gezin. Denk hierbij aan ambulante gezinsbegeleiding, gezins-PMT, gezinsdramatherapie, diagnostiek, ouder-kindspelbehandeling, hulp bij complexe gezinsproblematiek en hulp aan ouders, kinderen en professionals die te maken hebben met scheiding of familieconflicten.
Wanneer blijkt dat de vraag voor bepaalde expertise groter is dan verwacht of wanneer er aanvullende expertise gewenst is wordt er gekeken naar andere samenwerkingsverbanden zodat er alsnog aan de zorgvraag kan worden voldaan. Voor verslavingsproblematiek werkt I-Nova Zorg al samen met organisaties die hierin zijn gespecialiseerd.

Samenwerking
Om te weten wat er echt toe doet, wordt er naar de cliënten geluisterd en passende ondersteuning geboden. Denk hierbij aan bijvoorbeeld de overdracht van 18- naar 18+ tijdig in gang zetten, met een toekomstplan en zo nodig een warme overdracht. Een sluitende keten, waarin samenwerken, afstemmen, op- en afschalen en verbinden centraal staat. Samen met de partners uit de sociale basisvoorzieningen wordt er gekeken naar oplossingen die passen bij de belevingswereld van de cliënten. Daarbij wordt er op casus- en pilotniveau efficiënt gewerkt en expertise gedeeld om zo een hoge cliënttevredenheid te bereiken.

Vanaf 1 juli 2022 staat I-Nova Zorg klaar om zorg te leveren. Kijk op www.i-novazorg.nl voor meer informatie of bekijk hier alvast het filmpje: Filmpje uitleg I-Nova

Ben je 18 jaar of ouder?
Ben je 18 jaar of ouder dan is het uurtarief €90,00. Hiervan wordt, afhankelijk van je verzekering, een deel vergoedt vanuit de aanvullende verzekering. Kijk hiervoor naar het schema om te zien wat jouw verzekering dekt.

Na een sessie krijg je een factuur, ik wil je vragen deze binnen 14 dagen te betalen.

Is dit financieel niet haalbaar en kan je hierdoor geen hulp krijgen neem dan contact op en geef dit aan. Er is altijd één plek beschikbaar voor gereduceerd tarief.

Wanneer je een afspraak wilt annuleren of verzetten dien je dit minimaal 24 uur van te voren telefonisch of per mail te laten weten, anders worden de kosten alsnog in rekening gebracht.

De gemaakte kosten voor de coaching/therapie kun je aanvoeren als bijzondere ziektekosten bij de jaarlijkse inkomstenbelastingaangifte.