Integratieve therapie is een kortdurende vorm van psychotherapie voor pubers en (jong)volwassenen. Met ‘integratief’ wordt bedoeld dat ik als uitgangspunt jou als mens in zijn geheel in kaart breng. Denk hierbij onder andere aan gedrag, gevoelens, gedachten, zingeving. Op deze manier wordt het probleem / de klacht zo duidelijk mogelijk in kaart gebracht. Er worden verschillende modellen gebruikt om het behandelplan zo goed mogelijk aan te sluiten bij het oorspronkelijke probleem. Bovendien wordt er gekeken naar jou als geheel. Het probleem staat niet op zich maar is een deel van het geheel. Kwaliteiten en talenten worden tijdens de therapie geactiveerd om het probleem aan te pakken. Je wordt door mij gecoacht en begeleid om ervoor te zorgen dat jij weer in je eigen kracht staat en het gevoel krijgt er te mogen zijn. Vanuit kracht kan je jouw problemen aangaan en indien nodig oplossen. Niet alle problemen zijn op te lossen, maar dan kan een manier vinden om er mee om te gaan ook helpend zijn.

Om een idee te krijgen met welke problematiek u bij mij terecht kunt, noem ik hieronder een aantal onderwerpen.

Problemen die je kunt ondervinden:
* (Levens)vragen: Wie ben ik? Wat wil ik? Wat kan ik doen?
* Hooggevoeligheid
* Depressieve gevoelens
* Eenzaamheid
* Weinig of geen zelfvertrouwen / zelfrespect
* Moeite hebben met het aangeven van grenzen
* Last hebben van groepsdruk
* Moeite hebben met keuzes maken
* Moeite hebben met zelfstandigheid / verantwoordelijkheid

* Lichamelijke klachten (zonder medische oorzaak)
* Seksualiteit

* Problemen met ouders / verzorgers
* Problemen na een scheiding
* Problemen na verhuizen
* Problemen op school

Onderwerpen die jou als ouder wellicht bezighouden:
* Opvoedkundige vragen
* Conflicten met uw kind
* Problemen met het gedrag van uw kind
* Zorgen omtrent uw kind
* Grenzen aangeven
* Acceptatie van een vastgestelde diagnose, bij uw kind