Professionals

Welkom op de website van Sentimens, Integratieve Jongerentherapie. Op deze site vindt u allerlei informatie over de Integratieve Jongerentherapie, de gang van zaken met betrekking tot het stellen van een diagnose en het opstellen van een behandelplan en over het behandeltraject. Daarnaast vindt u informatie over de therapeut  en de praktijk. Kijk gerust rond.

Overal waar u ‘ouders’ leest, bedoel ik ouder(s) / verzorger(s). Ik ben me bewust van het feit dat jongeren opgroeien in diverse samenstellingen en omstandigheden en dat mensen met verschillende rollen belangrijk zijn. Om ervoor te zorgen dat de site prettig leesbaar is, heb ik gekozen voor ‘ouders’.

Integratieve jongerentherapie is een kortdurende vorm van psychotherapie voor jongeren en jongvolwassenen. Met ‘integratief’ wordt bedoeld dat er op een integratieve manier een diagnose wordt gesteld en het probleem / de klacht in kaart wordt gebracht. Er worden verschillende modellen gebruikt voor de diagnostiek en het behandelplan om zo goed mogelijk aan te sluiten bij het oorspronkelijke probleem en de persoonlijkheid van de cliënt. Tijdens het in kaart brengen van de oorzaak en instandhouding van de klacht wordt rekening gehouden met de volgende variabelen:

* Emotioneel
* Fysiek
* Cognitief
* Gedragsmatig
* Sociaal
* Spiritueel

Andere kenmerken van de integratieve jongerentherapie zijn dat het probleem- én oplossingsgericht is, doelgericht, symptoom en oorzaak worden aangepakt, de cliënt is zelfverantwoordelijk en heeft een actieve positie, de therapeut is directief op procesniveau en non-directief op de inhoud, utilisatie van hulpbronnen, ervaringsgericht en directe verandering en er wordt gestreefd naar een gelijkwaardige relatie tussen therapeut en cliënt.

Er wordt bovendien gekeken naar de jongere als geheel. Het probleem staat niet op zich maar is een deel van het geheel. Kwaliteiten en talenten van de jongeren worden tijdens de therapie geactiveerd om het probleem aan te pakken. Ik zorg als therapeut voor coaching en begeleiding om kwaliteiten te activeren. Ouders worden (indien nodig) intensief betrokken bij het proces.

Als u meer informatie wilt dan kunt u uiteraard vrijblijvend bellen of laat een bericht achter via ‘Contact’.

Add Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *